bedömningsprotokoll

Huseby Bruk 2012-07-14

           
Katalog nr:

40

Namn: Vildängens Paint by Numbers Klass:

11

  ID-nr: 38-08-0128    
A = Typ

Poäng

Maskulin av godrastyp

8

B = Huvud, Hals, Bål och Kors

Poäng

Uttr. fullt huvud, Välans. hals, God resning, Vällig bog,
Välutvecklat kors

8

C = Extremiteter och deras korrekthet

Poäng

Ngt gracil under knät, Ngt bredspårig bak,

7

D = Rörelse i SKRITT

Poäng

Utmärkt med god steglängd

8

E = Rörelse i TRAV

Poäng

Framåtgripande med god energi

8

_______

Bettkontroll:

Med Anmärkning:

   Utan Anmärkning:  X   Summa: 39
Anmärkning:  
         
Ögonfärg:

Mörk:

 X

Blå:

    Mankhöjd: *

 

Notering:   Skenben:  
       
Visar tecken på man & svansskorv                          
 

Ja::

 

Nej:

X   Champion:  
Övrig notering:   BIS:  
    Res-BIS:  
    BIM:  
Plats: Huseby Bruk   2012-07-14     Oplacerad: **  
Domare 1 Maria Jansson   Placering: 3/3
Domare 2     Medalj: S
               
* Enligt mätlapp från mätman eller kontrollmätning av domare .
** Se Övriga noteringar.