bedömningsprotokoll

Älmhult 2010-11-06

           
Katalog nr:

35

Namn: Vildängens Paint by Numbers Klass:

5

  ID-nr: 38-08-0128    
A = Typ

Poäng

Ngt oharmonisk

6

B = Huvud, Hals, Bål och Kors

Poäng

Ngt brant bog, Kort hals, Plan överlinje, Outv. bakparti

6

C = Extremiteter och deras korrekthet

Poäng

Veka kotor, Långa hovar, Påtagligt vid & instabil bak, tåvid fram

4

D = Rörelse i SKRITT

Poäng

Ngt kort & instabil bak

5

E = Rörelse i TRAV

Poäng

Kort, svagt påskjut & svag mekanik

5

_______

Bettkontroll:

Med Anmärkning:

   Utan Anmärkning:  X   Summa: 26
Anmärkning:  
         
Ögonfärg:

Mörk:

 X

Blå:

    Mankhöjd: *

 

Notering:   Skenben:  
       
Visar tecken på man & svansskorv                          
 

Ja::

 

Nej:

X   Champion:  
Övrig notering:   BIS:  
    Res-BIS:  
    BIM:  
Plats: Älmhult   2010-11-06     Oplacerad: **  
Domare 1 Gert-Jan Jespersen   Placering: 3/3
Domare 2 Madeleine Beckman   Medalj: --
               
* Enligt mätlapp från mätman eller kontrollmätning av domare .
** Se Övriga noteringar.